smučišče ribnica na pohorju Domov Predstavitev Galerija slik Cenik Znamenitosti Lokacija
Kontakt
Apartmaji Koželj *** Koželj Janez Ribnica na Pohorju 22d 2364 Ribnica na Pohorju Slovenija
Mobitel: +386 40 885 989 E-mail: apartmajikozelj@gmail.com
Informacije in rezervacije
Facebook

CENIK / PRICE-LIST:

od 50,00 EUR dalje (Cena najema apartmaja je odvisna od termina in števila nočitev)
Najem apartmaja na dan
Cene so informativne v EUR in veljajo za najem apartmaja na dan.
From 50 EUR (Final price depend on the date/termin rent and number of nights)
Apartment rental per day
The price is informative in EUR and applies to rent an apartment on the day.
OSNOVNI NAJEM VKLJUČUJE: - najem apartmaja na dan, - vsi stroški povezani z najemom apartmaja, - brezžični internet v apartmaju, - parkirišče pred hišo, - shramba za smuči, kolesa in opremo, - osnovno čiščenje je dolžan opraviti gost – kuhinja, odpadki … drugače zaračunamo 50 EUR). BASIC RENT INCLUDES: - Apartment rental per day, - All costs associated with renting apartments, - WI-Fi in the apartment, - Parking in front of the house, - Storage room for skis, bicycles and equipment, - Basic cleaning must carried a guest- kitchen waste ... otherwise we charge 50 EUR). OBVEZNA DOPLAČILA: - turistična taksa: po veljavnem odloku občine Ribnica na Pohorju, - doplačilo končnega čiščenja - 50 EUR (v primeru hišnih ljubljenčkov – 80 EUR). MANDATORY SUPPLEMENTS: - Tourist tax: According to the decree of the municipality of Ribnica at Pohorje, - Final cleaning - 50 EUR (in the case of pets – 80 EUR). OPOMBE: - Cene se lahko razlikujejo od cenika glede na dogovor s posamezniki oz. agencijami. Apartmajski gost je dolžan ravnati v skladu s pravili hišnega reda apartmajev. Morebitno povzročeno škodo obračunavamo v skladu s cenikom. REMARK: - Prices may vary from the price list according to an agreement with individuals or. agencies. Apartment guest is obliged to comply with the rules of the house rules apartments. Any damage caused are charged according to the price list. PRIHODI: po dogovoru ODHODI: od 08.00 do 10.00 ure zjutraj. CHECK IN: by agreement CHECK OUT: from 08.00 am to 10.00 am. REZERVACIJE:  Za potrditev rezervacije je potrebno plačati akontacijo v višini 100 EUR. Rezervacija je zagotovljena ob prejetem plačilu akontacije na transakcijski račun, preostali del plačila poravnate ob prihodu v gotovini .  RESERVATIONS: To confirm the reservation is necessary to pay an advance of 100 EUR. The reservation is guaranteed with payment, advance payment to the bank account, the remaining part of the payment paid on arrival in cash. ODPOVEDI REZERVACIJ:   AKONTACIJE za prejete ODPOVEDI 30 dni ali več pred prihodom NE VRAČAMO, omogočimo pa vam koriščenje v  drugih prostih terminih. Akontacije za kasnejše odpovedi zadržimo. Hvala za razumevanje. CANCELLATION POLICY: Advance payments for received failure 30 days or more prior to arrival, will not be returned, and allows that you take advantage in other free termin. Advance payment for the subsequent failure we hold. Thank you for your understanding. Datum/Date: 11.06.2020 Janez KOŽELJ
© 2013-2020 Apartmaji Koželj ***. Vse pravice pridržane.
Cenik